CREATIEF & CONTENT
leES DE BLOG VAN HIDDEN CHAMPION
Naar de HC BLOG

tips infographic

Tips voor betere vindbaarheid van een infographic:
Maak een infographic vindbaar voor zoekmachines en screenreaders. Hoe doe je dat dan?

1. Zorg allereerst dat u een alt­tag toevoegt in uw  CMS website beheersysteem (lees: contentmanagementsysteem). Dit is een tekstuele omschrijving van 10­15 woorden die weergeeft waar jouw afbeelding over gaat.
2. Met een tekst­alternatief wordt uw infographic ook toegankelijk.
3. Maak een aparte webpagina met een omschrijving in tekst van alle informatie in de infographic.
(Gebruikt u daarbij een tabel omdat u veel data presenteert, zorg dan dat die tabel ook toegankelijk is!)
4. Zet dus bij een infographic een link ‘Tekstversie van infographic <titel/onderwerp infographic>’ naar de aparte webpagina met de tekstversie.
5. Zet in de alt­tag van de infographic de tekst ‘Infographic over <onderwerp>. Tekstversie bereikbaar via link na afbeelding.’

Hoe u keuze kunt maken voor de juist infographic. Stel u zelf de
volgende vragen:
1. Wat is houdbaarheid van de informatie voor de korte of langere termijn?
2. Welk budget stelt u beschikbaar?
3. Doel infographic?
4. Hoeveel tijd is er beschikbaar voor creatie? Dit bepaalt haalbaarheid van vraag.
5. Welke elementen wilt u terug zien: fotografie, lijntekeningen (denk aan metro plattegrond Parijs), kleurcoderingen, teksten, cijfers of een combinatie ervan?
6. Wilt u de infographic inzetten om processen of gebeurtenissen inzichtelijk te maken?
Of is doelstelling het geven van een instructie of het aanzetten tot een handeling? In dat geval is een pictogram functioneler.
Voorbeeld: "Maak hier uw account aan".