Haal meer uit uw jaarverslag
Doe de quickscan
Neem contact op

Haal meer uit uw jaarverslag met de quickscan van hidden champion.

Het jaarverslag is meer dan alleen een bijzonder visitekaartje voor uw organisatie. Wilt u de potentie van uw jaarverslag maximaal benutten? Laat een vrijblijvende quickscan uitvoeren en krijg inzicht in de kansen voor uw jaarverslag.

In een bondig overzicht laat bureau Hidden Champion weten of uw jaarverslag toekomstbestendig is, en aansluit bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving. Wij voeren onze scan uit aan de hand van de vier voornaamste doelen van een jaarverslag. Het zijn de doelen voor uw organisatie zelf, en voor de doelgroep van het jaarverslag: uw stakeholders.

Jaarverslag quickscan Hidden Champion

1. Draagt bij aan een transparante bedrijfsvoering
Het jaarverslag geeft een gestructureerd en transparant beeld van de organisatie. De content ondersteund met rijke data. Er wordt gewerkt volgens Internationale standaarden voor verslaggeving zoals GRI of de Transparantiebenchmark om houvast te geven.

2. Draagt bij aan imago van de organisatie
Het jaarverslag sluit aan en draagt bij aan het imago en de identiteit van de organisatie. Dat betekent dat het jaarverslag professioneel, aansprekend en aantrekkelijk is. In vorm en inhoud.

3. Stimuleert betrokkenheid van stakeholders
De totstandkoming van het jaarverslag gebeurt samen met de belangrijkste belanghebbenden van de organisatie. Immers, de doelgroep van uw jaarverslag zijn uw stakeholders. In hoeverre zijn ze betrokken en sluit de inhoud aan op hun wensen en behoeften?

4. Geeft richting en vorm aan de toekomst
Een jaarverslag is niet alleen een verantwoordingsdocument, het is ook een belangrijk strategisch document dat richting en vorm geeft aan de toekomst en uw organisatie helpt te verbeteren en verduurzamen. Directie en hoger management zijn betrokken bij de inhoud van het verslag en dragen bij aan die ontwikkeling.

Vraag vandaag nog een quickscan aan!
Laat vandaag nog een quickscan van uw jaarverslag over 2019 uitvoeren en neem de aanbevelingen mee voor het verslaggevingstraject voor het jaarverslag 2020. Uiteraard denken en doen wij graag mee.

Wilt u ook een geweldig jaarverslag?

BEKIJK hier Enkele JAARVERSLAGEN 

GRI annual report 2019

VOS LOGISTICS

Geïntegreerd jaarverslag 2019

GGZ NEDERLAND

© Yourbrand