Vos Logistics Jaarverslagen 2019-2021

Vos Logistics is één van de toonaangevende wegvervoerders in Europa op het gebied van internationaal bulk- en volumetransport. Sinds 2019 schrijft een Engelse native copywriter van Hidden Champion de teksten voor het geïntegreerd jaarverslag volgens de Global Reporting Initiative Standards (G4 Core).

De vraag

Een geïntegreerd financieel en duurzaamheidsverslag in lijn met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative in het Engels.

Het proces

Een duidelijk beeld van het bedrijf en de bredere context van de industrie

Voortbouwend op de kennis die we hadden opgedaan bij het schrijven van het verslag over 2019 en 2020 kregen we snel een duidelijk beeld van de uitdagingen en successen van 2021. Op basis van een reeks interviews en deskresearch inventariseerden we de gebeurtenissen van het jaar en de impact op de langetermijnstrategie van het bedrijf en de sector.

Kennis van GRI-richtlijnen

We zorgden ervoor dat het verslag werd opgesteld in overeenstemming met de GRI-richtlijnen en maakten een plan van aanpak voor toekomstige verslagen om deze hoge standaard te behouden.

Inhoudsplan en projectplan

In nauwe samenwerking met het hoofd communicatie maakten we een duidelijk content- en projectplan. Beide plannen vormden een sterke maar flexibele basis voor het produceren van een verslag van hoge kwaliteit.

Strak projectmanagement, consistente communicatie

We vergaderden wekelijks en hielden nauw contact om een vlot en efficiënt productieproces te garanderen.

Nauwkeurige afwerking

Dankzij strak projectmanagement werd de laatste informatie op het laatste moment verwerkt en werd een vlekkeloos rapport afgeleverd. 

Reflectie

Bij Hidden Champion zijn we toegewijd om ons voortdurend te verbeteren. Hoe tevreden onze klanten ook zijn, we willen ons werk naar een hoger niveau tillen. Dit betekent dat we de tijd en moeite nemen voor een zorgvuldige evaluatie en reflectie aan het einde van elk project.

Maar wacht, er is meer!

We leverden ook een Nederlands - Engelse vertaling van het persbericht bij het rapport en produceerden een bedrijfsboekje met de hoogtepunten van het rapport.

Ons geheim?

 We houden van wat we doen! We willen uw bedrijf echt leren kennen en u helpen te winnen. We hebben heel veel communicatie-ervaring, denkkracht en stoppen niet voordat we geweldig werk hebben geleverd.

Resultaat

Een geïntegreerd financieel en duurzaamheidsverslag waarin Vos Logistics een samenhangend inzicht geeft in de financiële en niet-financiële prestaties van de onderneming. Tegen de achtergrond van uitdagende marktomstandigheden, een aanzienlijke daling van de industriële productie en een onzeker politiek en economisch klimaat in heel Europa, heeft Vos Logistics in 2019, 2020 en 2021 een gezonde financiële performance en een positieve strategische ontwikkeling gerealiseerd.

Klik op onderstaande afbeeldingen de jaarverslagen te bekijken 

WIL JIJ OOK EEN GEÏNTEGREERD JAARVERSLAG?