Complexe IT-proposities omgezet in heldere doelgroepgerichte content

Ordina is de grootste IT-dienstverlener in de Benelux. De 2.650 medewerkers zorgen ervoor dat klanten een digitale voorsprong krijgen en houden, zodat zij hun positie in de markt kunnen verbeteren. De diensten van Ordina zijn verdeeld in vijf Business Proposities. Onder elk van deze thema’s hangen Solutions: concrete diensten die Ordina aanbiedt aan hun klanten. Voor IT-bedrijf Ordina vertaalde Hidden Champion complexe IT-proposities naar heldere, doelgroepgerichte (tekstuele) content voor uiteenlopende kanalen.

Doorvertaling vanuit rationale

Ordina schakelde Hidden Champion in voor het schrijven van Solutions die onder de Business Propositie ‘Intelligente datagedreven organisaties’ vallen, namelijk Ordina Semantic Data Management en Ordina Data Migration Services. De basisteksten over deze IT-oplossingen werden aangeleverd in de vorm van een zogenoemde rationale, een totaaldocument met daarin alle informatie over de betreffende dienst, dat door iedereen uit de organisatie te gebruiken is. Vanuit deze rationale moesten afgeleiden worden gemaakt voor:

  • Een landingspagina over de betreffende dienst op de website van Ordina.
  • Een leaflet (8 pagina’s) die op de landingspagina kan worden gedownload en naar prospects kan worden gestuurd.
  • Een salesslider (15 slides) die door consultants onder meer gebruikt kan worden bij presentaties.

Verschillende kanalen, verschillende kernboodschappen

Na een uitgebreide briefing door de verantwoordelijke communicatiepersonen over de onderwerpen, de aanpak en het dna van Ordina, herschreef onze copywriter de teksten. Hierbij was het van belang om goed de kernboodschappen uit de rationale naar voren te brengen. Welke boodschappen prominent naar voren moesten komen, verschilde per kanaal aangezien elk kanaal een andere doelgroep heeft. Zo moest voor de website vooral de mogelijke behoefte aan de dienst duidelijk worden gemaakt en moest de tekst wat meer to the point zijn om potentiële klanten te verleiden. De leaflet en salesslider mocht juist meer gedetailleerde informatie bevatten omdat lezers van deze documenten al verder in het proces zitten.

Schrijven en herschrijven

Een extra uitdaging was dat de dienst Ordina Semantic Data Management een meer ontwikkelde versie was van een bestaande dienst. Die tekst moest dus worden herschreven, op zo’n manier dat er enerzijds voldoende onderscheid met de oude dienst was, maar anderzijds ook niet al te veel werd afgeweken van de belangrijkste boodschappen van de oude dienst. De dienst Ordina Data Migrations Services betrof een nieuwe dienst, dus hiervoor kon onze tekstschrijver blanco aan de slag.

Het resultaat

Landingspagina en leaflet Ordina Semantic Data Management

Landingspagina en leaflet Ordina Data Migration Services (snel online)