Opzet e-mailmarketing

Er zijn veel goede bouwbedrijven. Giesbers Rotterdam is er daar één van. Hoe zorgen wij als bouwbedrijf dat we onderscheidend en relevant in de communicatie naar onze relaties/doelgroepen (vastgoed- en projectmanagers bij woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Hidden Champion voerde diverse 1-op-1-gesprekken met relaties van Giesbers Rotterdam (lees verder: GR). Drie belangrijke punten waren uitgangspunt bij de gesprekken: hoe kijkt men aan tegen het bedrijf GR? Hoe kan GR het verschil maken in zijn communicatie? Via welke kanalen en met welke frequentie? De gesprekken leverden een schat aan informatie op. Uitkomt: stuur met enige regelmaat digitale nieuwsbrieven waarin kennis wordt gedeeld over bewonerscommunicatie (visie en praktijkvoorbeelden), laat GR medewerkers aan het woord die dagelijks werken aan de bouwprojecten (o.a. uitvoerder die communiceert met bewoners), vertel over digitalisering.

Resultaat:
September 2017 starten met digitale nieuwsbrief in combinatie met vernieuwde website.