Narratief Warmtetransitie voor HVC

HVC is een publiek warmte- en energiebedrijf. In opdracht van 44 aandeelhoudende gemeenten en zes waterschappen werkt het bedrijf mee aan de warmtetransitie in Nederland. HVC zocht een verhaal dat de integrale aanpak duidelijk neerzet: hoe de inspanningen in het kader van de klimaatopgave tot succes leiden. Tot milieu-succes wel te verstaan. Hidden Champion ging in gesprek met de kartrekkers bij HVC en bedacht een verhaallijn om te laten zien hoe het bedrijf duurzaamheid bedrijfsmatig vormgeeft en hier succesvol mee is. Deze showcase is de basis voor een contentstrategie waarin HVC via sociale media haar totaalaanpak gaat uitleggen.

Benieuwd naar het hele verhaal over de unieke en integrale warmteaanpak van HVC?  

Van kolen naar gas, van gas naar…

Om de impact van deze transitie te duiden, maken we de vergelijking met de overstap van kolen naar gas in de jaren 60. Vervolgens leggen we nogmaals uit welke klimaatafspraken in Parijs zijn gemaakt. De noodzaak om de CO2 in de lucht fors terug te dringen in Nederland en de consequenties. En de unieke aanpak van HVC om samen met bedrijven en organisaties mee te werken aan deze klimaatdoelstellingen. Geen belerende toon, maar een verhaal dat door een brede groep lezers wordt begrepen en herkend.

Communicatie over maatschappelijke thema’s

Onze tekstschrijvers schrijven met plezier en passie over maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, de circulaire economie en de warmte- en energietransitie. Onze contencreatie voor HVC, Greenchoice en Total New Energy zijn daar voorbeelden van. 

Wil jij het duurzame beleid van jouw organisatie beter vertellen?