Contentstrategie voor Luna

Luna is een ambitieuze managed hosting organisatie in Rotterdam. Om haar groeidoelstellingen waar te maken, is een scherpere profilering nodig met een passende contentmarketingstrategie, waarbij het bedrijf haar expertise en technische vooruitstrevendheid laat zien. Ook wil Luna haar klanten regelmatig informeren.

Vraag aan Hidden Champion
Luna vroeg Hidden Champion te helpen met bepalen van strategie, de tactiek, de operationele en creatieve invulling.

Plan van aanpak voor Luna
Om te komen tot betere vindbaarheid, zichtbaarheid én autoriteit namen wij - in nauwe samenwerking met de klant - de volgende stappen:

1. Visie, missie, kernwaarden en marketingdoelstellingen vastleggen.
2: Toetsen dna van bedrijf.
3: Personas uitwerken.
4: Content- en technische analyse van de website.
5: Contentstrategie plan.
6: Contentagenda maken.
7: Aan de slag met creatie van content.

Toelichting stappenplan
In het kort geven wij een toelichting op de 7 stappen.

Stap 1. Visie, missie, kernwaarden en marketingdoelstellingen vastleggen

In verschillende interne sessies met directie, verkoop en marketing bepalen visie, missie, kernwaarden en marketingdoelstellingen van Luna.

Stap 2: toetsen dna van bedrijf
In ftf gesprekken met 2 medewerkers en 2 klanten toetsen uitkomsten van stap 1. In deze gesprekken achterhalen hoe medewerkers en relaties tegen Luna aankijken en aan welke informatie ze behoefte hebben (als het gaat om de diensten van Luna).

Stap 3: personas uitwerken
Verfijnen van doelgroepen om zo gerichter content te creëren in de verschillende fases van ‘de klantreis’.
In het geval van Luna onderscheiden we 3 doelgroepen:

● CIO’s en algemeen directeuren (van diverse branches, zoals softwareontwikkelaars).
● IT-managers en projectmanagers (van diverse branches, zoals softwareontwikkelaars,
MKB en zorg).
● Potentiële werknemers van Luna.

Stap 4: content- en technische analyse van de website
Analyse van site met focus op techniek, tekst- en beeldcontent. Advies uitbrengen over inhoudelijke verbeteringen (tekst, beeld) en verhoging conversie (search engine optimation).

Stap 5: contentstrategie plan
Een plan waarin beschreven staat hoe Luna doelgroepen kan bereiken via (online en offline) kanalen.
En welke content bijdraagt aan de marketingdoelstelling.

Stap 6: contentagenda maken
De contentstrategie uitwerken in een overzichtelijke agenda. In eerste instantie niet verder vooruitblikken dan 6 maanden.

Stap 7: aan de slag met creatie van content
Aan de slag met uitwerken van contentagenda. De copywriters en designers van Hidden Champion starten met blogs, whitepapers, infographics, fotografie en het inrichten van online marketing dashboard om alle acties te meten op website, Linkdedin, Facebook en Instagram. Tweemaandelijks rapportage van resultaten om vervolgens vast te stellen of contentagenda nog passend is.

Tijdspad bij deze aanpak
Het beschreven traject liep van mei tot en met november. In de zomermaanden stonden activiteiten op een lager pitje.

Meer weten over totaal aanpak?
Bel met Arjan Degelink bij Hidden Champion op 010 411 4050
Mailen kan ook naar het adres contact@hiddenchampion.nl