Corporate identity ARPN

De nieuwe visuele identiteit voor ARPN werd ontworpen door onze partner Reclameloods Rotterdam. The Association of Relocation Professionals Netherlands is de brancheorganisatie voor internationale verhuis- en relocatiebedrijven. 

Nieuwe look & feel in 3 stappen
ARPN is een belangrijke gesprekspartner voor overheidsinstanties. Om haar positie als beleidsbeïnvloeder te versterken, koos ARPN  voor een nieuwe visuele identiteit. 
In 3 stappen kwamen we tot ontwerp logo en een huisstijl uitgewerkt in o.a. powerpoint templates, word template & digital newsletter template. 

Corporate story (stap 1)
Uitwerking van een Engelstalig basisverhaal op basis van gesprek met bestuur.
Verleden: waar komt ARPN vandaan?
Heden: waar staat ze nu?
Toekomst: waar wil organisatie naar toe? 

Logo ontwerp (stap 2)
In het logo vind je een gelaagdheid die staat voor de samenwerking tussen de members van ARPN en de externe stakeholders, waaronder de overheid. De oranje kleur staat voor Nederland als vestigingsplaats voor de organisatie met Nederlandse members. Het open ‘fond’ staat voor de openheid van de organisatie, wat zich vertaald in kennisdeling tussen de members die feitelijk ook elkaars concurrenten zijn.

Huisstijl doorvertaling (stap 3)
Doorvertaling van filosofie logo naar een huisstijl die op offline en online communicatiemiddelen is toe te passen.

Next 2 steps
Na het ontwerpen, schrijven en bouwen van de nieuwe website is de organisatie futureproof.

Bekijk het resultaat: www.arpn-relocation.org