Woonbrochure toont visie van Rotterdamse bouwer

De visie op wonen, werken en leren laten doorklinken in de woonbrochure van bouwer Giesbers Rotterdam. Dat was de opdracht aan Hidden Champion.
In samenwerking met Reclameloods en de opdrachtgever creëerden we een
tekst- beeldverhaal waarin het bedrijf zijn verantwoordelijkheid beschrijft bij woningbouw- en maatschappelijke projecten.

Uitvoerder Bas Schouten van Giesbers Rotterdam aan het woord
Bouwer Giesbers Rotterdam realiseerde 43 nieuwbouw appartementen en 8 eengezinswoningen in opdracht van Staedion in Den Haag.
Giesbers Rotterdam realiseerde voor ROC ID College in Leiden een Design & Build bouwproject in samenwerking met projectleider Stefan Hoogland.

Elk bouwproject uniek
Een fijn huis met een heerlijke tuin. Fenomenaal uitzicht en stadsdynamiek. Of juist de rust met de nabijheid van een park. Met aardige buren in een plezierige omgeving waar bewoners zichzelf kunnen zijn. In de brochure beschrijven wij negen nieuwbouwprojecten, elk met zijn unieke karakter.

Giesbers bouwt met karakter
Om het eigene van de bouwprojecten vanuit kopersperspectief te horen, interviewde Hidden Champion een bewoner van het project ‘Wonen aan de Meander’ in de stadswijk Park16Hoven in Rotterdam. Erg leuk om te horen wat iemand beweegt om met vrouw en kinderen op een specifieke plek buiten de stad te gaan wonen.

Bouwen met licht en kleur
In de brochure foto’s en artist impressions van projecten waarbij licht en kleur een prominente rol speelden bij het ontwerp en de ontwikkeling. We laten dat zien aan de hand van nieuwbouwprojecten, maar ook twee renovatie- en groot onderhoudsprojecten: de Hammarskjöldflat in Rotterdam-Ommoord (175 woningen), opdrachtgever Woonstad Rotterdam en Maasstraat (101 woningen) in Den Haag, opdrachtgever woningcorporatie Staedion.

Werken volgens Giesbers
Kijken naar de werkomgeving als één geheel. Met aandacht voor sfeer, uitstraling, ambities van individuele werknemers én organisaties, met ruimte voor flexplekken en samenwerken op afstand. We tonen twee projecten waarbij gezocht is naar deze samenhang. Nieuwbouw voor Bartiméus (organisatie voor mensen met een visuele of bijkomende beperking) en de Koninklijke Marechaussee Kazerne.

Uitvoerder aan het woord
Recent onderzochten wij de communicatiewensen van projectleiders bij woningcorporaties.
Uit de gesprekken bleek dat er een behoefte is om ook de mensen van de werkvloer aan het woord te laten. Bas Schouten van Giesbers Rotterdam vertelt wat hem drijft als uitvoerder bij renovatieprojecten.

Gebouwen vol leermomenten
Schooltijd is één van de belangrijkste periodes in het leven. Talent moet in deze tijd de ruimte krijgen. Persoonlijkheden komen tot wasdom. Het schoolgebouw speelt hierin een cruciale rol, voor leerlingen en docenten. Een multifunctioneel gebouw met karakter biedt geborgenheid, maar daagt ook uit om grenzen te verleggen. We tonen twee schoolprojecten die tot stand kwamen in nauwe samenwerking met architectenbureau Mecanno in Delft.

Aan klantzijde lieten we een projectleider aan het woord. Stefan Hoogland van ROC ID College in Leiden vertelt over een geslaagd Design & Build project samen met Giesbers Rotterdam.

Bekijk de brochure hier >

giesbers-rotterdam-brochure