FINANCIËLE EN DUURZAAMHEIDSRAPPORTAGES VP CAPITAL

VP Capital is de investeringsmaatschappij van de familie Van Puijenbroek, groot geworden in de Nederlandse textielindustrie. Sinds 2019 volgt dit familiefonds een nieuwe strategie die vooral is gericht op verduurzaming en innovatie, en diversificatie van de portefeuille. VP Capital wil in haar periodieke rapportages daarom niet alleen de financiële resultaten, maar juist ook de impact van haar investeringen laten zien. Goed onderbouwd en voor alle doelgroepen begrijpelijk uitgelegd.

Strong heritage. Sustainable progress

De nieuwe strategie van VP Capital behelst explicieter dan ooit de ambitie om bij te dragen aan de duurzame vooruitgang die noodzakelijk is. Niet voor niets is het motto: Strong heritage. Sustainable progress. Het familiefonds wil verduurzamen, omdat het de noodzaak ziet, de verantwoordelijkheid voelt en gelooft in de kansen die duurzame vooruitgang biedt.

Inspireren

Hidden Champion combineert zelf ook een zeer stevige achtergrond in duurzaamheid én periodieke financiële en beleggingsverslagen. Voor VP Capital schrijven we kwartaal- en jaarrapportages en vertalen we het Sustainable Progress Report, waarmee VP Capital haar beleggers, stakeholders en werknemers goed informeert en tegelijkertijd inspireert. Wij denken steeds actief mee over wat er inhoudelijk en in de contentpresentatie nog aantrekkelijker kan. Want ook wij willen onze opdrachtgevers inspireren.

Klik hieronder voor het 2021 Progress Report 

VP Capital Progress Report 2021