De nieuwe digitaliseringsvisie voor de ggz-sector

De Nederlandse ggz staat voor een goede geestelijke gezondheidszorg en behartigt de belangen van haar leden. Dat doet de Nederlandse ggz op verschillende manieren en op uiteenlopende domeinen. Een van die domeinen is de digitalisering van de ggz. Hoe ontwikkelt die zich de komende jaren verder? En hoe kunnen organisaties mee in die ontwikkeling?

Schrijven aan de hand van intensieve gesprekssessies

De schrijvers van Hidden Champion schreven de nieuwe toekomstvisie voor de digitalisering van de sector. Dat deden we aan de hand van intensieve gesprekken met zorginhoudelijke professionals, informatiemanagers, zorgbestuurders, ICT-specialisten, leveranciers en Chief Medical information Officers over het thema en de ontwikkelingen die op het vlak van digitalisering spelen.

Dilemma’s en kansen voor de toekomst inzichtelijk

Hidden Champion sprak hen over de dilemma's die de ontwikkelingen met zich meebrengen en de kansen die digitalisering de zorgsector én de cliënten biedt. Het heeft geresulteerd in deze visie: naar een digitaal ecosysteem voor de geestelijke gezondheidszorg. Deze visie borduurt voort op de eerder gepubliceerde visie @PATIENTconnect.