Medische teksten nvog & contentmanagement website

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) vroeg Hidden Champion ondersteuning bij de realisatie van 2 nieuwe websites: www.degynaecoloog.nl en www.nvog.nl. Het ging om héél véél content voor de website en de patientenfolders. Twee medische tekstschrijvers, een contentmanager en een illustrator vormden een projectteam samen met  de online projectmanager, een webdesigner, een fotograaf, een frontend en een backend developer. Bekijk het resultaat en oordeel zelf.

Totaalaanpak in 6 stappen
De projectaanpak voor contentcreatie van tekst verliep in zes stappen:
1. een uitgebreid advies over het functioneel ontwerp van de website.
2. bepaling stijl, structuur, look & feel webpagina’s.
3. schrijfwijzer opstellen voor alle aangesloten gynacologen.
4. een uitgebreid contentplan waarin alle onderwerpen, contactmomenten, bronnen en review-rondes werd bijgehouden.
5. een periode van een jaar werd opgedeeld in cycli van telkens één maand waarin een batch teksten en illustraties werd geleverd en inhoudelijke terugkoppeling plaatsvond door twee gynaecologen. Elke 3 maanden volgde een conference-call waarin onze contentmanager het proces van samenwerking met alle betrokkenen evalueerden en weer aanscherpten.
6. schrijven van alle meta descriptions en het plaatsen van teksten en beelden in het contentmanagementsysteem.

Planning
Kick-off project:       maart 2017.
Live-gang website: februari 2018.

Kerntaak NVOG
De wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen heeft als kerntaak het bewaken van de kwaliteit van de vrouwengezondheidszorg in het algemeen en de gynaecologische en obstetrische (sub)specialismen in het bijzonder.

Schrijfwijzer voor gynacologen

Het schrijven van goede en begrijpelijke digitale patientenfolders voor het web is een vak apart. Voor professionele scholing werd ondersteuning gevraagd aan Hidden Champion. In de schrijfwijzer omschreven wij de aanpak over de opbouw, de inhoud, de toon, het patiëntenperspectief en de schrijfstijl. Het werden geen dwingende adviezen. Informatie moest vooral betrouwbaar en prettig leesbaar zijn voor een groot publiek. Een bijkomstig voordeel was dat de verschillende teksten op deze manier meer uniformiteit uitstralen.

Meer weten over onze aanpaK?