Kennisbank 
Onderkast

Wat is een onderkast? 

De omschrijving onderkast is een andere benaming voor de kleine versie van een letter. Het tegenovergestelde is de Kapitaal of bovenkast. In de volksmond heet dit hoofdletter.

Bovenkast vs onderkast

Kleine letters wijken in vorm af van hoofdletters. In de typografie worden hoofd- en kleine letters ook wel aangeduid als bovenkast en onderkast. In het Engels wordt gesproken van uppercase en lowercase. Het onderscheid tussen bovenkast- en onderkastletters zorgt voor extra duidelijkheid. Correct gebruik van beide varianten maakt teksten makkelijker te lezen en te begrijpen.

Wanneer gebruik je kleine letters?

De onderkast of kleine letter is de standaardvariant van een letter. Deze wordt gebruikt voor alle letters die geen hoofdletter behoren te zijn. Hoofdletters worden voornamelijk gebruikt aan het begin van zinnen, aan het begin van namen van personen, bedrijven en instellingen en voor sommige afkortingen. Hierop bestaan uitzonderingen, die per taal kunnen verschillen.
De term onderkast dateert uit de tijd dat drukletters in lood werden gezet. De grote en kleine letters werden vaak bewaard in twee aparte kasten: de bovenkast, met daarin de kapitalen, en de onderkast voor de kleine letters.

Behoefte aan een taalcontrole over je zakelijke teksten?
Met een strippenkaart van Hidden Champion word je op elk moment geholpen.