June 2022

Hoe vertel je jouw duurzame verhaal? 

Als bedrijf het verschil maken door waarde te creëren voor mens, milieu en maatschappij en tegelijkertijd gezonde financiële resultaten realiseren. Dat verhaal mag verteld worden aan de wereld. Niet alleen in de formele rapportages, maar via alle offline en online kanalen die daarvoor beschikbaar zijn. De adviseurs en contentmakers bij Hidden Champion adviseren graag hoe je de duurzaamheidstrategie van jouw organisatie zichtbaar maakt met een multi-channel aanpak. 

Complexe duurzaamheidsthema’s 

Duurzaamheidsthema’s vertalen in een heldere contentstrategie en een communicatiekalender. Communicatiekanalen zo inrichten dat ze geprepareerd zijn om jouw verhaal te vertellen. Verhalen maken in tekst, beeld, video, infographics, explainables en fotografie die met de juiste toon het hart jouw stakeholders raakt. Daar worden wij én onze klanten blij van. Hidden Champion is een collectief van gedreven specialisten die - net als onze klanten - geloven in de transitie naar een duurzame toekomst. 

Be good and tell it

Mooie voorbeelden zijn waardevol om te vertellen. Van het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van kantoorgebouwen tot het volledig circulair produceren van producten. Elke stap is het communiceren waard. Jouw klanten, partners en andere relaties zien graag dat jouw bedrijf zijn verantwoordelijkheid pakt en een langetermijnvisie heeft. 

Geen vrijblijvende duurzaamheidscommunicatie

Per maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation van kracht. De Europese Unie verplicht hiermee financiële instellingen om te rapporteren over hun duurzame inspanningen. Ondernemingen zelf worden geconfronteerd met de Corporate Sustainability Reporting Directive.
Met de CSRD wordt de scope van bedrijven die moeten rapporteren over duurzaamheid in Europa aanzienlijk verruimd. Met de Green Deal en de daarmee samenhangende vloedgolf aan richtlijnen zorgt de Europese Unie voor een enorme inhaalslag op het gebied van duurzaamheid. Aansluitend ontkomen communicatiespecialisten ook niet aan een andere opzet van hun duurzaamheidscommunicatie. Wij van Hidden Champion schreven een whitepaper over hoe keiharde EU-richtlijnen de communicatie over duurzaamheid veranderen. Meer weten? 


Nieuwe uniforme taal

Wie denkt dat daarmee de regelgeving ophoudt, heeft het mis. De EU heeft een taxonomie gemaakt om duurzame investeringen te identificeren en stimuleren. De EU Taxonomie is een nieuwe uniforme taal die helpt onderscheid te maken welke investeringen een bijdrage leveren aan de duurzame doelstellingen. Dat betekent dat bedrijven die geen duurzame strategie hanteren in de toekomst steeds moeilijker aan financiering zullen komen.

Werk aan de duurzame winkel

Wensen jouw stakeholders ook transparantie over je duurzaamheidsbeleid? Ontplooien jullie initiatieven op dit vlak die jullie graag delen? Praat dan eens verder met de adviseurs van Hidden Champion. Welke aanpak het beste past bij jouw bedrijf hangt af van veel factoren. Wat zijn je (communicatie)doelen? Welke stakeholders zijn voor jouw organisatie relevant? Wat is de huidige reputatie van jouw onderneming? Waar sta je in het duurzaamheidstraject? En welke impact maak je op jouw omgeving? Wij denken mee over hoe we jouw duurzaamheidscommunicatie strategisch op de kaart zetten door een helder en authentiek verhaal aan de wereld te vertellen.

BEKIJK HIER ENKELE projecten met betrekking tot duurzaamheidscommunicatie

Duurzaamheidsrapportage

VP Capital