Frank verhoeven 
Trends in de
logistieke sector

Delen

© Hidden Champion

CEO Frank verhoeven over Trends in de logistieke sector

In 2019 schetste Vos Logistics CEO, Frank Verhoeven de vier onderwerpen waarvan hij verwachtte dat ze de logistieke sector de komende 25 jaar het meest zouden beïnvloeden. Toen sloeg de pandemie toe. Dus toen ik in juni 2021 met hem sprak, was ik benieuwd of zijn opvattingen waren veranderd. Zijn antwoord was verrassend...

U schetste voor het eerst vier onderwerpen voor de toekomst in 2019. Heeft de pandemie uw opvattingen überhaupt veranderd? 

Mensen zeggen dat er veel verandert en ja, de pandemie is een grote verstoring. Aan de andere kant zijn veel dingen gewoon doorgegaan en in principe onveranderd gebleven. Sommige segmenten werden zwaar getroffen, maar na een korte stilstand ging de sector door - terwijl we ons scherp bleven concentreren op snelle aanpassing aan de voortdurend veranderende regelgeving en op het nemen van maatregelen om onze a veilig te houden. 

Wat onze activiteiten betreft, werden we hard getroffen - met name het internationale vervoer, omdat de autoproductie enkele weken volledig stilviel. Maar ook sommige onderdelen van onze activiteiten hadden het bijzonder druk door de snelle toename van e-commerceactiviteiten.
 
Over het geheel genomen bleven de vier thema's die ik in 2019 schetste onze strategische focuspunten. De toekomst draait nog steeds om digitalisering, energietransitie, e-commerce, de vraag naar arbeid en de ontwikkeling van arbeidsmarkten. En ja, sommige dingen gaan sneller - digitalisering en als je kijkt naar hoe we nu communiceren met videobellen, wat echt effectief is en goed gaat. E-commerce, natuurlijk, toonde versnelde groei.

Dus de sterke toename van e-commerce moet het beeld toch enigszins veranderen? 

Als u het mij vraagt, denk ik niet dat deze periode op de lange termijn een impact zal hebben. Zeker, dit jaar zijn de e-commerceactiviteiten versneld, maar als je over 5, 10 of 25 jaar kijkt, zal het slechts een momentopname zijn.
 
In 2008 bijvoorbeeld, toen de economische crisis net was uitgebroken, zat ik bij een vrachtwagenfabrikant. Hij liet me een tekening zien van de ontwikkeling van de industrie van ergens in de jaren negentig tot 2050. Het plaatje liet een globale lijn zien, als gevolg van factoren als bevolkingsgroei enz. Hij wees op de jaren 2008-2011 en zei: "Kijk, we weten niet wat er in deze jaren gaat gebeuren. Het is wisselvallig, dus laten we dat deel van de grafiek weg". Maar de rest van de grafiek bleef hetzelfde traject volgen. Dus hoewel hij de jaren van de crisis niet kon voorspellen, bleef het grotere plaatje hetzelfde.
 
Ik verwacht dat het hier hetzelfde zal zijn. We kunnen morgen niet voorspellen, maar we kunnen wel verder in de toekomst kijken. Desondanks blijft het grotere plaatje, het traject op langere termijn, ongewijzigd.

Wat zijn volgens u de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van e-commerce in de komende jaren? 

Ik weet niet of dit een mooi beeld schetst, maar in principe is het dit. In het bestaande model is het vaak de consument die het meest intensieve deel van het logistieke proces voor zijn rekening neemt. De consument gaat naar een centraal gelegen supermarkt (vaak een dure locatie), neemt het karretje, zoekt de artikelen uit, gaat naar de kassa, en neemt de spullen mee naar huis. Bij e-commerce wordt het allemaal voor je gedaan in een logistiek magazijn. Je hoeft alleen maar te klikken en de supermarkt doet de rest voor je. En ik denk dat dat steeds meer zal gebeuren met veel meer producten.  We gebruiken e-commerce nu om boeken, kleding en boodschappen te kopen, en ik denk dat we steeds vaker ook meubels, bouwmaterialen en zelfs complete keukens of badkamers en auto's op deze manier zullen kopen. Hoe handig is het om deze producten thuis te laten bezorgen!
 
Deze verschuiving hebben we het afgelopen jaar al gezien. En het zal het retaillandschap blijven beïnvloeden. Winkels zullen zich omvormen tot showrooms of meer als winkels voor producten waar je het product gewoon uitzoekt. Maar iemand moet nog steeds betalen voor het intensieve deel van het proces en er moet nog worden uitgezocht hoe dat zal werken. Maar dat is de richting die het volgens mij opgaat.

Gegevens worden op steeds geavanceerdere manieren gebruikt. Welke ontwikkelingen ziet u in verband met de manier waarop gegevens worden gebruikt? En hoe zit het met zaken als voorspellende analyses?

Ja, de logistieke sector verzamelt een heleboel gegevens. We gebruiken die om onze activiteiten steeds efficiënter te laten verlopen, maar we moeten meer leren over hoe we van deze informatie kunnen profiteren. We moeten meer leren over gedrag om beter te kunnen anticiperen en voorraad- en leveringspatronen te voorspellen. We zijn ermee bezig, maar voor logistieke mensen - die super praktisch zijn - is dit nog een hele uitdaging.
 
Maar het is zeker een gebied dat de komende 25 jaar zal blijven groeien. 

Waar zal de logistieke sector zich volgens u de komende jaren op richten in verband met digitalisering en data-analyse? 

Wat we uiteindelijk moeten doen, is beter, sneller, goedkoper en duurzamer worden. We moeten ons echt blijven richten op duurzaamheid.
Er is geen klant die ik bezoek waar dit niet de prioriteiten zijn. Bij Vos Logistics hebben we ons sinds 2010 gecommitteerd aan deze prioriteiten. Duurzaamheid staat heel hoog op de agenda en is dus een belangrijk punt. Onze uitstoot staat centraal.

Ja, Vos Logistics is zeker heel actief bezig met verduurzaming. Hoe denkt u dat uw gebouwen en wagenpark er over 25 jaar uit zullen zien? 

Ik denk dat de fysieke gebouwen er ongeveer hetzelfde uit zullen zien als nu. Maar ze zullen op zijn minst emissievrij zijn of energie opwekken. Ze zullen zeker vol zitten met elektronica en er zullen minder mensen binnen werken en meer robots. Waarschijnlijk zullen ze er van buiten een beetje hetzelfde uitzien, afgezien van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op de laadstations en rond het gebouw.
Op de weg zullen we een mix van elektrische voertuigen en semi-elektrische voertuigen zien.  Ik denk niet dat voertuigen met verbrandingsmotoren tegen die tijd helemaal verdwenen zullen zijn. Ik ben er niet zeker van of waterstof een gangbare brandstof voor vrachtwagens zal zijn. Op korte termijn zullen het voor leveringen op korte termijn in steden elektrische voertuigen zijn.
 
Ik denk dat de invoering en groei van semiautonome voertuigen een veel grotere impact op de sector zal hebben.  Voor lange afstanden zijn ze veel efficiënter en flexibeler dan treinen.
 

Wat denkt u dat de grootste uitdaging zal zijn om duurzamer te worden?

Op korte termijn zal het gaan om transport en de manier waarop je je bedrijf runt. Op de langere termijn zal het de energietransitie zijn - een complexe transitie. De beleidsmakers zullen een grote invloed hebben op de snelheid van deze overgang, want in theorie kunnen we het laten gebeuren, maar de economie werkt nog niet en het vereist veranderingen in de regelgeving.

Wat denkt u dat er over 25 jaar veranderd zal zijn?

Ik weet niet of we dan energieneutraal op de weg zullen zijn, maar we zullen er dichtbij zijn.
Maar het is niet de energietransitie die de grootste impact zal hebben. De grootste impact zal de verschuiving naar autonome voertuigen en gedeelde voertuigen zijn. Want dat zal het landschap - en ons bedrijfsmodel - volledig veranderen.

En dan nu het laatste onderwerp - ik zag al toen ik binnenkwam dat Vos Logistics medewerkers met passie zoekt. Dus laten we het eens hebben over een sterke, gepassioneerde arbeidsmarkt. Hoe komen we daar?

Als je kijkt naar de arbeidsmarkt, nu, zijn er 100 mensen beschikbaar voor 120 vacatures. Dat zorgt voor frictie op de markt. Dat komt deels door de vergrijzing.
Dus richten we ons nu op twee dingen. Ons bedrijf een aantrekkelijke plek maken om te werken en actief buiten Nederland zoeken naar mensen die bij ons willen komen werken. Om te vinden wie met ons mee wil bouwen aan de volgende generatie logistiek bedrijf. Dit vraagt om een community van enthousiaste en betrokken collega's met een grote diversiteit aan achtergronden en kwalificaties. Operationele mensen in het magazijn, chauffeurs die de vrijheid van de weg verkiezen, analytische academici, conceptuele ontwikkelaars in het vertalen van logistieke uitdagingen naar praktische oplossingen en alle kwalificaties daar tussenin. Dat is wat de logistieke sector zo interessant maakt. We hebben mensen met zeer verschillende achtergronden nodig die dezelfde doelstellingen nastreven.

Voordat we afronden: van alle dingen die u hebt geschetst, waar bent u het meest enthousiast over voor de ontwikkeling van de sector? 

Ik denk digitale transformatie in combinatie met echt duurzaam worden. Die twee ontwikkelingen zullen een andere wereld creëren.

Het complete verhaal lezen? Lees de whitepaper 'Trends in de logistieke sector' met de visies van Diederik Jan antvelink (NedCargo), Alphons van Erven (Rhenus logistics) & Frank Verhoeven (Vos logistics)