vier Jaarverslag trends voor 2021
neem contact op

Het jaarverslag: vier trends voor 2021

Dit najaar beginnen de meeste organisaties voorzichtig na te denken over de totstandkoming van het jaarverslag over 2021. Dat verslag zal inhoudelijk, door dit uitzonderlijke jaar, waarschijnlijk een ander karakter krijgen dan eerdere jaren. Wat zijn de trends op het gebied van jaarverslaggeving voor komend jaar?

Transparant, transparanter…
Deze trend is al langer merkbaar, maar tekent zich steeds duidelijker af. De samenleving wordt opener, de maatschappij wordt kritischer, stakeholders meer en meer informatiebehoeftig en de concurrentie scherper. Bedrijven geven hier steeds beter gehoor aan. Helemaal transparant kan niet, dat is ook niet de bedoeling. Transparantie is niet hetzelfde als volledig. Transparantie gaat over wat belangrijk is, de essentie. Het jaarlijkse jaarverslagenonderzoek van de Hogeschool Leiden laat ziet dat bedrijven 11% transparanter rapporteren dan het jaar ervoor.

De korte (populaire) versie
De trend richting transparantie heeft ook een effect op de omvang van jaarverslagen. Samen met de behoefte om het verslag breder toegankelijk en begrijpelijk te maken, heeft dit geleid tot de volgende ontwikkeling: de korte versie. Of het populaire jaarverslag. Dat zien we terug in verschillende vormen en varianten. Verslaggevingsstandaard GRI Standards biedt al goede aanknopingspunten het jaarverslag logisch op te delen. Maar ook in vorm is veel te doen. Een videoboodschap, een animatie, een heldere infographic, een korte publicatie. Juist ook door de digitalisering van het jaarverslag richting subsite zijn de hoofd- en bijzaken veel logischer te onderscheiden. En is het jaarverslag beter doorzoekbaar.

Samen met stakeholders
We leven in een netwerksamenleving. Grootbedrijven zoeken nadrukkelijk de kennis op van innovatieve start-ups. Kleine bedrijven sluiten allianties met elkaar om verder te komen. Overheden werken samen met bedrijfsleven. Universiteiten openen hun kennis voor het bedrijfsleven. Die netwerkgedachte zien we ook terug in jaarverslagen. Het gesprek met de stakeholders krijgt een serieuzere vorm in het jaarverslag. Dus niet meer de ingekopte citaatjes van enkele tevreden klanten om het jaarverslag te larderen, maar een gestructureerde, strategische en gedegen dialoog met de belangrijkste belanghebbenden van de organisatie. Alliander heeft bijvoorbeeld een stakeholderpanel dat feedback geeft op de organisatie. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een speciaal stakeholderdashboard ontwikkeld.

Duurzaamheid en SDGs
Duurzaamheid wordt steeds strategischer ingebed in verslaggeving. Ook dit is een ontwikkeling die al een aantal jaar te zien is, maar de opmars van de Sustainable Development Goals geeft bedrijven goede aanknopingspunten om duurzaamheid niet meer als los onderdeel, of als pilotprojecten op te nemen, maar juist stevig te verankeren in beleid. PWC omschreef de ontwikkelingen rond de SDGs in haar rapport SDG Booster

Meer weten over jaarverslaggeving?
Wilt u meer weten over de trends en ontwikkelingen op het gebied van jaarverslagen? Neem contact op met de specialisten van Hidden Champion.

Delen

© Hidden Champion